en ru Avaa valikko

Rekisteriseloste

Autoklinikka-yhtiöt Oy:n, henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen, rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä: Autoklinikka-yhtiöt Oy, Valimokuja 1, 01510 Vantaa, p.
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Kulloinkin Autoklinikka-yhtiöiden markkinoinnista vastaava henkilö,
 3. Rekisterin nimi: Autoklinikka-yhtiöiden asiakasrekisteri.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Autoklinikka-yhtiöiden ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Autoklinikka-yhtiöiden palvelujen mainonta ja markkinointi, asiakastyytyväisyyden mittaaminen.
 5. Rekisterin tietolähteet: Tietoja kerätään Autoklinikan päivittäisen liiketoiminnan yhteydessä, henkilön käyttäessä Autoklinikan tai Autoklinikan kotisivujen sisältämiä palveluita, kuten Vahinkoilmoitus. Tietoja voidaan vastaanottaa myös ulkoisista lähteistä, jos henkilö on antanut suostumuksen tietojen luovuttamiseksi Autoklinikalle.
 6. Rekisterin tietosisältö
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Auton merkki ja malli
  • Rekisterinumero
  • Asuinpaikka
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja ei luovuteta asiakasrekisterin ulkopuolelle ilman asiakkaan hyväksyntää tai toimeksiantoa. Asiakkaan toimeksiannosta, kuten ajanvarauspyynnöstä tai muusta yhteydenotosta, toimeksiannon kannalta välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan valitsemalle toimeksiannon kohteelle.
 8. Rekisterin suojausperiaatteet: Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella, vaadittavien käyttäjätunnusten ja salasanojen takana.
 9. Rekisteritietojen tarkastus ja korjaus: Haluttaessa tarkastuttaa tai korjauttaa rekisterissä olevaa henkilötietoa on esitettävä kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle.
 10. Kielto-oikeus: Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten