”Haluamme olla turvallinen työnantaja kaikille työntekijöillemme”

Uskomme, että kun työntekijöillämme on työssään hyvä olla, myös asiakkaamme saavat parasta mahdollista palvelua.

Ari Hostikka, operatiivinen johtaja, Autoklinikka

Sosiaalisen vastuun painopisteemme

Sosiaalinen vastuumme kiteytyy ennen kaikkea arvoihimme. Ihmiset, laatu, rehellisyys ja kunnioitus konkretisoituvat hyvinvoivina työntekijöinä ja tätä kautta tutkitusti tyytyväisinä asiakkaina.

Erilaisuus on meille rikkaus ja haluamme kohdella kaikkia työntekijöitämme tasapuolisesti ja kunnioittavasti. Esimiestyössä pyrimme olemaan lähellä ja läsnä. Turvallisuudesta emme tingi. Tämä näkyy niin korjaustyön laadussa kuin työturvallisuudessakin.

Arvot ohjaavat tekemistämme

Autoklinikan vastuullisen tekemisen kulmakiviä ovat arvot, jotka olemme määritelleet yhdessä henkilöstömme kanssa. Ihmiset, rehellisyys, laatu ja kunnioitus ovat asiat, jotka otamme huomioon kaikessa tekemisessämme.

Ihmiset

Ihmiset ovat kaiken tekemisemme perusta. Vaikka olemme kaikki erilaisia, jokainen ja jokaisen työ ovat yhtä tärkeitä. Tittelit ovat toissijaisia – me johdamme esimerkin voimalla. Olemme ystävällisiä ja välitämme aidosti. Näin luomme ainutlaatuisen tiimihengen.

Rehellisyys

Olemme aitoja ja rehellisiä. Pidämme asiakkaille, partnereille ja toisillemme annetuista lupauksista kiinni. Rehellisyys ohjaa työtämme ja avoimuus viestintäämme. Näin rakennamme luottamusta.

Laatu

Olemme ammattimainen ja osaava tiimi. Meillä on kunnianhimoa ja olemme valmiita venymään asiakkaidemme hyväksi. Olemme ylpeitä työstämme, mutta innokkaita kehittymään. Näin johdamme koko toimialaamme.

Kunnioitus

Kunnioitamme asiakkaitamme, partnereitamme ja toisiamme. Otamme vastuun tekemisestämme ja kunnioitamme aikatauluja. Ympäristöä ajatellen korjaamme mieluummin kuin korvaamme – koska sen me osaamme. Näin toimimme vastuullisesti.

Meillä on töissä tyytyväistä väkeä

Menestyksemme nyt ja tulevaisuudessa perustuu henkilöstömme hyvinvointiin. Kun työntekijöillämme on työssään hyvä olla, saavat myös asiakkaamme parasta mahdollista palvelua.

Mittaamme henkilöstötyytyväisyyttä vuosittain ulkopuolisen tahon tekemän ilmapiirikyselyn avulla. Vuonna 2024 ilmapiirikyselymme vastausprosentti oli 96,9 % ja henkilöstön Autoklinikalle antama yleisarvosana erinomainen 8,83 (asteikolla 0-10). Autoklinikan hyvinvoivasta työyhteisöstä kertoo myös työntekijöidemme pitkät työsuhteet sekä alhainen vaihtuvuus.

Autoklinikan henkilöstötyytyväisyys 2024

8,83
Yleisarvosana (asteikolla 0-10)
96,9 %
Ilmapiirikyselyn vastausprosentti

Työhyvinvointi näkyy hyvänä palveluna

Hyvä tekemisen meininki takaa myös hyvän palvelun ja korkean korjaustyön laadun. Tämä taas näkyy erinomaisena asiakastyytyväisyytenä.

Vuonna 2023 asiakkaidemme Autoklinikalle antaman asiakaspalautteen keskiarvo oli 9,41 (asteikolla 0-10) ja NPS-indeksimme (Net Promoter Score) alan huipputasoa 87.64.

NPS eli Net Promoter Score on palvelualalla yleisesti käytetty mittari, joka kuvaa asiakaskokemusta ja asiakkaan herkkyyttä suositella palvelua muille. Luku kertoo meitä suosittelevien asiakkaiden (arvosana 10 tai 9) määrän suhteessa tyytymättömiin asiakkaisiin (arvosana 0-6).

Autoklinikan asiakastyytyväisyys 2023

9,41
Asiakaspalautteen keskiarvo
87,64
NPS-indeksi

Työntekijöidemme turvallisuudesta emme tingi

Meille on ensisijaisen tärkeää, että jokainen Autoklinikalla korjattu auto palaa liikenteeseen laadukkaasti korjattuna ja yhtä turvallisena kuin se oli ennen vahinkoa. Panostamme vahvasti henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen mm. Vasaratti-akatemiamme puitteissa.

Henkilöstömme työturvallisuudesta emme jousta. Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi arvioimme säännöllisesti työympäristön mahdollisia vaara- ja riskitekijöitä sekä kiinnitämme huomiota työn fyysisiin ja psykososiaalisiin kuormitustekijöihin.

Jokaisen työ on meillä yhtä arvokasta

Meille on tärkeää, että kaikki autoklinikkalaiset kokevat tekevänsä työtä yhdenvertaisessa ja turvallisessa työyhteisössä. Meillä jokaisen työ on yhtä tärkeää. Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme kunnioittavasti ja pyrimme ehkäisemään kaikenlaisia työsyrjintää, kiusaamista ja häirintää.

”Autoklinikalla asenne ja osaaminen ratkaisee

Aloitin työni maalaamon työharjoittelijana ja valmistuttuani sain Autoklinikalta vakituisen työpaikan. Tällä hetkellä työskentelen maalarina Konalassa. Autoala on perinteisesti miehinen, mutta Autoklinikalla meillä kaikilla on samat mahdollisuudet sukupuolesta riippumatta. Täällä ammattitaito ja osaaminen ratkaisee. Minut on valittu kahdesti Vuoden Maalariksi.

Sara Virnes, automaalari, Autoklinikka Konala

Johtamisessa uskomme esimerkin voimaan

Pyrimme siihen, että kaikki johtaminen Autoklinikalla on vastuullista, ammattimaista, avointa ja tasapuolista. Organisaatiohierarkiamme on matala ja tittelit ovat meillä toissijaisia. Onnistumista johtamistyössä mittaamme vuosittain ulkopuolisen tahon tekemän ilmapiirikyselyn avulla. Vuonna 2024 Autoklinikan johtaminen ja esimiestyö sai työntekijöiltä arvosanaksi 5,01 (asteikko 1-6-), joka vastaa erinomaista tasoa.

”Meillä johto ei istu norsunluutornissa

Itse esimiehenä pyrin siihen, että olen helposti lähestyttävä, reilu ja avoin. Autoklinikan organisaatio on matala ja meillä esimiehillä on hyvä ymmärrys myös operatiivisesta työstä. Tarvittaessa hyppään itse tiskin taakse asiakkaita palvelemaan. Olemme mitanneet esimiestyön laatua vuodesta 2017 ja kasvustamme huolimatta se on pysynyt joka vuosi erinomaisella tasolla.

Johannes Marttila, aluevastaava, Autoklinikka

Ota yhteyttä kerromme mielellämme lisää.