”Koulutus, korjausaste, energian käyttö ja kierrätys ovat avainasemassa ympäristöystävällisessä toiminnassamme”

Tapio Ikävalko, laadunvalvonta ja koulutus, Autoklinikka


Ympäristövastuun painopisteemme

Teemme aktiivisesti työtä ympäristöhaittojen vähentämiseksi kaikessa toiminnassamme. Luonnollisesti noudatamme minimissään lain asettamia vaatimuksia. Osoituksena sitoutumisestamme ympäristöasioiden jatkuvaan kehittämiseen on Autoklinikalle myönnetty ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmän sertifikaatti.

Olemme tunnistaneet neljä ympäristön kannalta tärkeää osa-aluetta, joiden ympäristövaikutusten vähentämiseen kiinnitämme erityistä huomiota. Nämä ovat: korjausaste, energian kulutus, jätteiden käsittely ja kemikaalien käyttö.

Korjausaste

”Korjaamme aina kun voimme”

Usein helpoin ratkaisu vaurion korjaamiseen olisi vaihtaa rikkinäinen osa uuteen, mutta tämä tuottaa melkoisen määrän jätettä ja päästöjä.  Meillä Autoklinikalla lähtökohtana onkin selvittää aina ensin, voidaanko vaurio korjata turvallisesti ja laadukkaasti osia vaihtamatta.

Markus Helkamäki, hankintavastaava, Autoklinikka

Korjaamalla rikkinäiset osat vähennetään jätettä

Iso osa vauriokorjaamojen tuottamasta jätteestä syntyy rikkinäisistä osista kuten muovista, metallista ja lasista. Meillä Autoklinikalla on periaatteena selvittää aina ensin onko rikki mennyt osa kuten puskuri, ovi tai tuulilasi korjattavissa laadukkaasti ja turvallisesti, jotta sitä ei tarvitsisi vaihtaa uuteen.

Muovia voidaan hitsata ja lasia korjata. Useimmiten peltikolhut taas ovat oikaistavissa ennalleen. Näin vähennetään jätettä, korjausaikaa ja kustannuksia.

Vuonna 2023 korjasimme muoviosista lähes kolmasosan. Metalliosien oikaisun korjausasteemme oli 15 % ja tuulilaseista korjasimme vaihtamisen sijaan yli 50 %. Kaiken kaikkiaan osien kulutus oli meillä alhaisempaa kuin alan yrityksillä keskimäärin*.

Autoklinikan korjausaste 2023

51,6%
Tuulilasin korjausaste
15%
Metalliosien korjausaste
28,8%
Muoviosien korjausaste

Korjaus ja kierrätys vähentää päästöjä

Vaihdetuista osista syntyy aina jätettä, mutta myös uuden osan valmistaminen kuormittaa luontoa. Jos uuden osan käytöstä koituviin hiilidioksidipäästöihin (CO2) lasketaan mukaan kaikki aiheutuneet päästöt kuten energia-, jäte- ja kuljetus**, voidaan osa korjaamalla säästää 83 % hiilidioksidipäästöissä. Kierrätysosaa käyttämällä saavutetaan noin 76 % pienemmät päästöt.

Ero on merkittävä, ja tästä syystä täysin uuden osan käytön tulisikin olla aina tarkkaan harkittu vaihtoehto. 

Avainasemassa osaava henkilöstö

Ympäristöystävällinen korjaus edellyttää myös henkilöstömme osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Tähän keskitymme Vasaratti-akatemiassamme, joka on Autoklinikan sisäinen koulutusohjelma. Sen koulutustarjonnassa on huomioitu erityisesti kierrätysasiat, ympäristöystävälliset korjaustekniikat sekä sähkö- ja hybridiautojen korjaukset.

Yksi hyvä esimerkki ympäristöystävällisestä korjaustekniikasta on koukkuoikaisu eli PDR-menetelmä. Siinä auton lommo oikaistaan käsityönä erikoistyökalujen avulla, jolloin korjaukseen ei tarvita lainkaan maalia, energiaa tai osia. PDR-korjauksen tuottama hiilijalanjälki onkin lähes nolla.

*Perustuu vakuutusyhtiöiden Cabas-laskelmiin.**Ruotsalaisen vakuutusyhtiön tekemä tutkimus.

Energian kulutus

”Vastuullinen energiankäyttö tarkoittaa meillä kulutuksen seurantaa, poikkeamiin puuttumista sekä energiasäästökohteiden tunnistamista toiminnassamme”

Antti Lehto, talousjohtaja, Autoklinikka

Panostamme uusiutuvaan energiaan

Pyrimme vaikuttamaan energian kulutukseen kiinnittämällä huomiota käyttämämme energian määrään ja laatuun. Ostamme vain vihreää sähköä ja uusien pisteidemme osalta pääsemme vaikuttamaan kiinteistön energiavalintoihin jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Siirtymällä esimerkiksi uusissa maalaamoissamme nestekaasun käyttöön, olemme kyenneet vähentämään niiden hiilijalanjälkeä 20 %.

Myös päivittäisillä tekemisellä on iso merkitys. Pyrimme vähentämään energian kulutusta kiinnittämällä huomiota arjen valintoihimme. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. tyhjäkäytön välttämistä, koneiden säätöjen, valaistuksen ja ilmanvaihdon optimointia toiminnassamme.

Jätteiden käsittely

”Lajittelemme toiminnastamme syntyvät jätteet huolellisesti. Näin säästämme luontoa ja pidämme korjaamot sekä niiden ympäristön siistinä”

Tapio Ikävalko, laadunvalvonta ja koulutus, Autoklinikka

Autoklinikan hyötykäyttö- ja kierrätysaste 2023

99,5%
Hyötykäyttöaste
60%
Kierrätysaste

Emme kuormita kaatopaikkoja

Vuosittain korjaamoillamme syntyy jätettä noin miljoona kiloa eli 600 henkilöauton painon verran. Meille onkin ensisijaisen tärkeää, että kaikki tuottamamme jäte voidaan mahdollisimman tehokkaasti uusio- tai hyötykäyttää. Lajittelemme tarkasti kaiken metalli-, pahvi-, lasi- ja energiajätteen.

Hyötykäyttöasteemme on erittäin korkea, 99,5 % ja kierrätysasteemme on keskimäärin 60 %, joka on korkeampi kuin EU:n vuodelle 2025 asettama 55 prosentin tavoite. Korkean kierrätysasteemme ansiosta iso osa Autoklinikalla syntyvästä korjaamojätteestä saakin uuden elämän; ruttuun mennyt pelti voi päätyä haarukaksi ja pahvilaatikko palvella uutta omistajaa kahvimukina.

Kemikaalien käyttö

”Keskittämällä kemikaalihankinnat valikoiduille toimijoille minimoidaan hävikki, pidetään hyllyt siisteinä ja varmistetaan, että tunnemme tarkasti kaikki käyttämämme tuotteet”

Kimmo Hyvärinen, maalaustoiminnot, Autoklinikka

Järkevät hankinnat säästävät luontoa

Järkeistämällä kemikaalituotteidemme toimittajamääriä olemme kyenneet vähentämään hävikkiä ja jätettä.

Vielä vuonna 2016 Autoklinikalla oli yli 250 eri tavara- ja kemikaalitoimittajaa. Nyt määrä on karsittu noin kymmeneen. Tämä on tarkoittanut 96 % vähennystä toimittajien määrässä. Karsimisen myötä myös käytössämme olevien eri kemikaalituotenimikkeiden määrä on laskenut 85 %.

Keskitetyt hankinnat takaavat, että hyllyissämme ei ole päällekkäisiä tuotteita, kierto on tehokasta ja tuotteet eivät pääse vanhenemaan. Tämä taas tarkoittaa siistejä varastohyllyjä, jotka säästävät myös työntekijöidemme työaikaa.

Ostamme vastuullisilta toimittajilta

Meille on tärkeää, että alihankkijamme ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen omassa toiminnassaan.

Tämä näkyy myös kemikaalitoimittajiemme valinnassa. Ostamme tuotteet vastuullisilta yrityksiltä, jotka jakavat arvomme ympäristöasioissa.

Olemme myös tarkkoja, että käyttämämme kemikaalit ovat henkilöstöllemme turvallisia käyttää ja kierrättää. Esimerkiksi vesiliukoisten maalien osalta olemme keskittäneet ostot tuotteisiin, joissa on mahdollisimman pieni ympäristökuorma. Myös autojen pesussa käytämme vain ympäristöystävällisiä aineita.

Ota yhteyttä kerromme mielellämme lisää.