Ympäristövastuu

”Koulutus, korjausaste, energian käyttö ja kierrätys ovat avainasemassa ympäristöystävällisessä toiminnassamme”

Tapio Ikävalko, laadunvalvonta ja koulutus, Autoklinikka


Ympäristövastuun painopisteemme

Teemme aktiivisesti työtä ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja kestävän kehityksen takaamiseksi kaikessa toiminnassamme. Luonnollisesti noudatamme aina minimissään lain asettamia vaatimuksia.

Olemme tunnistaneet neljä ympäristön kannalta tärkeää osa-aluetta, joiden ympäristövaikutusten vähentämiseen kiinnitämme erityistä huomiota. Nämä ovat: korjausaste, energian kulutus, jätteiden käsittely ja kemikaalien käyttö.

Korjausaste

”Korjaamme aina kun voimme”

Usein helpoin ratkaisu vaurion korjaamiseen olisi vaihtaa rikkinäinen osa uuteen, mutta tämä tuottaa melkoisen määrän jätettä ja päästöjä.  Meillä Autoklinikalla lähtökohtana onkin selvittää aina ensin, voidaanko vaurio korjata turvallisesti ja laadukkaasti osia vaihtamatta.

Markus Helkamäki, hankintavastaava, Autoklinikka

Osien korjaus vähentää jätettä

Iso osa vauriokorjaamojen tuottamasta jätteestä syntyy rikkinäisistä osista kuten muovista, metallista ja lasista. Meillä Autoklinikalla onkin periaatteena selvittää ensin, onko rikki mennyt osa korjattavissa laadukkaasti ja turvallisesti, jotta sitä ei tarvitsisi vaihtaa uuteen. Näin säästämme ympäristöä, korjausaikaa ja kustannuksia.

Korjausasteemme onkin selvästi toimialan keskiarvoa korkeampi. Viime vuonna korjasimme muoviosista yli kolmasosan. Metalliosien oikaisun korjausasteemme oli yli 20 % ja tuulilaseista korjasimme vaihtamisen sijaan yli 50 %. Kaiken kaikkiaan osien kulutus oli meillä viime vuonna 26 % * alhaisempi kuin alan yrityksillä keskimäärin.

Korkea korjausaste näkyy myös pienempinä päästöinä

Vaihdetuista osista syntyy aina jätettä, mutta myös uuden osan valmistaminen kuormittaa luontoa. Jos uuden osan käytöstä koituviin hiilidioksidipäästöihin (CO2) lasketaan mukaan kaikki aiheutuneet päästöt kuten energia-, jäte- ja kuljetus**, voidaan osa korjaamalla säästää 83 % hiilidioksidipäästöissä. Kierrätysosaa käyttämällä saavutetaan noin 76 % pienemmät päästöt. Vaurioituneen osan korjaaminen tai vaihtaminen kierrätysosaan onkin aina ympäristön kannalta kestävämpi ratkaisu.

Avainasemassa on osaava henkilöstö

Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti ympäristöystävällisissä korjaustekniikoissa. Yksi hyvä esimerkki tästä on koukkuoikaisu eli PDR-menetelmä (Paintless Dent Repair). Siinä auton lommo oikaistaan vaurion taustapuolelta erikoistyökalujen avulla, jolloin korjaukseen ei tarvita lainkaan maalia, energiaa tai osia. PDR-korjauksen tuottama hiilijalanjälki onkin lähes nolla. Päivitämme jatkuvasti myös henkilöstömme  osaamista sähkö- ja hybridiautojen korjaukseen liittyen ja olemme Tesla-sähköautojen auktorisoitu korjaamoketju Suomessa.

* Perustuu vakuutusyhtiön Cabas-laskelmiin. ** Ruotsalaisen vakuutusyhtiön tekemä tutkimus.

Energian kulutus

”Vastuullinen energiankäyttö tarkoittaa meillä kulutuksen seurantaa, poikkeamiin puuttumista sekä energiasäästökohteiden tunnistamista toiminnassamme”

Antti Lehto, talousjohtaja, Autoklinikka

Panostamme uusiutuvaan energiaan

Pyrimme vaikuttamaan energian kulutukseen kiinnittämällä huomiota käyttämämme energian määrään ja laatuun. Ostamme vain vihreää sähköä ja uusien pisteidemme osalta pääsemme vaikuttamaan kiinteistön energiavalintoihin jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Siirtymällä esimerkiksi uusissa maalaamoissamme nestekaasun käyttöön, olemme kyenneet vähentämään niiden hiilijalanjälkeä 20 %.

Myös päivittäisillä tekemisellä on iso merkitys. Pyrimme vähentämään energian kulutusta kiinnittämällä huomiota arjen valintoihimme. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. tyhjäkäytön välttämistä, koneiden säätöjen, valaistuksen ja ilmanvaihdon optimointia toiminnassamme.

Jätteiden käsittely

”Lajittelemme toiminnastamme syntyvät jätteet huolellisesti. Näin säästämme luontoa ja pidämme korjaamot sekä niiden ympäristön siistinä”

Tapio Ikävalko, laadunvalvonta ja koulutus, Autoklinikka

Emme kuormita kaatopaikkoja

Vuosittain korjaamoillamme syntyy jätettä noin miljoona kiloa eli 600 henkilöauton painon verran. Meille onkin ensisijaisen tärkeää, että kaikki tuottamamme jäte voidaan mahdollisimman tehokkaasti uusio- tai hyötykäyttää. Lajittelemme tarkasti kaiken metalli-, pahvi-, lasi- ja energiajätteen.

Hyötykäyttöasteemme on erittäin korkea, 99 % ja kierrätysasteemme on 65 %, joka on korkeampi kuin EU:n vuodelle 2025 asettama 55 prosentin tavoite. Korkean kierrätysasteemme ansiosta iso osa Autoklinikalla syntyvästä korjaamojätteestä saakin uuden elämän; ruttuun mennyt pelti voi palvella uutta omistajaa haarukkana ja pahvilaatikko päätyä kahvimukiksi.

Kemikaalien käyttö

”Keskittämällä kemikaalihankinnat valikoiduille toimijoille minimoidaan hävikki, pidetään hyllyt siisteinä ja varmistetaan, että tunnemme tarkasti kaikki käyttämämme tuotteet”

Kimmo Hyvärinen, maalaustoiminnot, Autoklinikka

Järkevät hankinnat säästävät luontoa

Järkeistämällä kemikaalituotteidemme toimittajamääriä olemme kyenneet vähentämään radikaalisti korjaamojemme kemikaalijätettä.

Vielä vuonna 2016 Autoklinikalla oli yli 250 eri tavara- ja kemikaalitoimittajaa. Nyt määrä on karsittu noin kymmeneen. Tämä on tarkoittanut 96 % vähennystä toimittajien määrässä. Karsimisen myötä myös käytössämme olevien eri kemikaalituotenimikkeiden määrä on laskenut 85 %.

Keskitetyt hankinnat takaavat, että hyllyissämme ei ole päällekkäisiä tuotteita, kierto on tehokasta ja tavarat eivät pääse vanhenemaan. Tämä taas tarkoittaa siistejä varastohyllyjä, jotka säästävät myös työntekijöidemme työaikaa.

Ostamme vastuullisilta toimittajilta

Meille on tärkeää, että myös alihankkijamme ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen omassa toiminnassaan.

Tämä näkyy myös kemikaalitoimittajiemme valinnassa. Ostamme tuotteet vain vastuullisilta yrityksiltä, jotka jakavat arvomme ympäristöasioissa.

Olemme myös tarkkoja, että käyttämämme kemikaalit ovat henkilöstöllemme turvallisia käyttää ja kierrättää. Esimerkiksi vesiliukoisten maalien osalta olemme keskittäneet ostot tuotteisiin, joissa on mahdollisimman pieni ympäristökuorma. Myös autojen pesussa käytämme vain ympäristöystävällisiä aineita.

Ota yhteyttä kerromme mielellämme lisää.