Ympäristövastuu

”Kierrätys, koulutus, korjausaste sekä keskitetty alihankinta ovat avainasemassa ympäristöystävällisessä toiminnassamme”

Tapio Ikävalko, laadunvalvonta ja koulutus, Autoklinikka


Ympäristövastuun painopisteemme

Teemme aktiivisesti työtä ympäristöhaittojen vähentämiseksi ja kestävän kehityksen takaamiseksi kaikessa toiminnassamme. Luonnollisesti noudatamme aina minimissään lain ja asetusten asettamia vaatimuksia.

Olemme tunnistaneet neljä ympäristön kannalta tärkeää osa-aluetta, joiden ympäristövaikutusten vähentämiseen kiinnitämme erityistä huomiota. Nämä ovat: varaosien käyttö, kemikaalien käyttö, energian kulutus ja jätteiden käsittely.

Varaosien käyttö

”Korjaamme aina kun voimme”

Usein helpoin ratkaisu vaurion korjaamiseen olisi vaihtaa rikkinäinen osa uuteen, mutta tämä tuottaa melkoisen määrän jätettä ja päästöjä.  Meillä lähtökohtana on selvittää aina ensin, voidaanko vaurio korjata turvallisesti ja laadukkaasti osia vaihtamatta.

Markus Helkamäki, hankintavastaava, Autoklinikka

Korjaamme kaikki, mikä korjattavissa on

Iso osa vauriokorjaamojen tuottamasta jätteestä syntyy rikkinäisistä osista kuten muovista, metallista ja lasista. Meillä Autoklinikalla onkin periaate, että selvitämme aina ensin onko rikki mennyt osa korjattavissa laadukkaasti ja turvallisesti, jotta sitä ei tarvitsisi vaihtaa uuteen. Näin säästämme ympäristöä, korjausaikaa ja kustannuksia.

Korjausasteemme onkin selvästi toimialan keskiarvoa korkeampi. Viime vuonna korjasimme muoviosista yli kolmasosan. Luku on isompi kuin alan yrityksissä yleensä. Metalliosien oikaisun osalta korjausasteemme oli yli 20 %, joka on niin ikään selvästi alan keskiarvoa korkeampi. Tuulilaseista korjasimme yli puolet kun vastaava luku alalla on 40 prosenttiyksikköä. Kaiken kaikkiaan varaosakulutuksemme oli viime vuonna 26 %* alhaisempi kuin alan yrityksillä keskimäärin.

Korkea korjausaste näkyy myös pienempinä päästöinä

Vaihdetuista osista syntyy aina jätettä, mutta myös uuden osan valmistaminen kuormittaa luontoa. Jos uuden osan valmistamisesta koituviin hiilidioksidipäästöihin (CO2) lasketaan mukaan kaikki päästöt kuten energia-, jäte- ja kuljetuspäästöt*, voidaan korjaamalla vanha osa sen uusimisen sijaan säästää 83 % hiilidioksidipäästöissä. Alkuperäistä hyötyosaa käyttämällä saavutetaan noin 76 % pienemmät hiilidioksidipäästöt uuden osan käyttöön verrattuna. Vaurioituneen osan korjaaminen tai vaihtaminen alkuperäiseen hyötyosaan onkin aina ympäristön kannalta kestävämpi ratkaisu.

Avainasemassa on osaava henkilöstö

Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti luontoa säästävissä korjaustavoissa. Yksi konkreettinen esimerkki ympäristöystävällisestä korjauksesta on koukkuoikaisu eli PDR-menetelmä (Paintless Dent Repair). Siinä auton lommo oikaistaan vaurion taustapuolelta erikoistyökalujen avulla, jolloin korjaukseen ei tarvita lainkaan maalia, energiaa tai varaosia. PDR-korjauksen tuottama hiilijalanjälki onkin lähes nolla. Lisäämme jatkuvasti myös sähkö- ja hybridiautojen korjaukseen liittyvää osaamistamme ja olemme Tesla-sähköautojen auktorisoitu korjaamoketju Suomessa.

* Perustuu vakuutusyhtiön Cabas-laskelmiin. ** Ruotsalaisen vakuutusyhtiön tekemä tutkimus.

Energian kulutus

”Vastuullinen energiankäyttö tarkoittaa meillä kulutuksen seurantaa, poikkeamiin puuttumista sekä energiasäästökohteiden tunnistamista toiminnassamme”

Antti Lehto, talousjohtaja, Autoklinikka

Siirrymme uusissa pisteissämme uusiutuvaan energiaan

Pyrimme vaikuttamaan energian kulutukseen kiinnittämällä huomiota käyttämämme energian määrään ja laatuun. Ostamme vain vihreää sähköä ja uusien pisteidemme osalta pääsemme vaikuttamaan kiinteistön energiavalintoihin jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Siirtymällä esimerkiksi uusissa maalaamoissamme nestekaasun käyttöön, olemme kyenneet vähentämään niiden hiilijalanjälkeä 20 %.

Tavoitteenamme on asettaa vaurio- ja lasikorjausten energiakulutukselle selkeät tavoitteet. Kiinnittämällä huomiota päivittäiseen tekemiseen ja kouluttamalla henkilöstöämme voimme saavuttaa jo merkittäviä säästöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. koneiden säätöjen, tyhjäkäytön, valaistuksen sekä ilmanvaihdon huomioimista ja optimointia.

Jätteiden käsittely

”Lajittelemme kaikki toiminnastamme syntyvät jätteet 100 %:sti”

Näin säästämme luontoa ja pidämme myös korjaamohallit ja niiden ympäristön siistinä.

Tapio Ikävalko, laadunvalvonta ja koulutus, Autoklinikka

Kaikki tuottamamme jäte uusio- tai hyötykäytetään

Noudatamme luonnollisesti kaikessa jätehuollossamme lain asettamia vaatimuksia. Tämä näkyy korjaamoillamme syntyvän jätteen oikeanlaisena ja huolellisena käsittelynä.

Lähes kaikki tuottamamme jäte voidaan uusio- tai hyötykäyttää. Tämä tarkoittaa, että lajittelemme tarkasti kaiken meillä syntyvän jätteen kuten pahvin, metallin, lasin ja puun. Hyötykäyttöasteemme on 100 % eli kaikki korjaamoillamme syntyvä jäte uusio- tai hyötykäytetään.

Kierrätysasteemme on tällä hetkellä 65 % eli tämän verran meillä syntyvästä jätteestä voidaan uusiokäyttää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi autonkonepelti voi päätyä haarukaksi ja pahvilaatikko kertakäyttöastiaksi. Kierrätysasteemme on korkeampi kuin alalla keskimäärin sekä EU:n kierrätysasteelle vuodelle 2025 asettama 55 % tavoite.

Kemikaalien käyttö

”Maalien hankinnat kannattaa keskittää yhdelle tai muutamalle toimittajalle”

Näin pidetään hyllyt siisteinä, minimoidaan hävikki sekä varmistetaan, että tiedämme tarkasti millaisia tuotteita käytämme. Valikoimaa järkeistämällä säästyy myös työaikaa.

Kimmo Hyvärinen, maalaustoiminnot, Autoklinikka

Järkevät hankinnat vähentävät hävikkiä

Järkeistämällä kemikaalituotteidemme toimittajamääriä olemme kyenneet vähentämään korjaamojemme kemikaalijätettä radikaalisti.

Vielä vuonna 2016 Autoklinikalla oli yli 250 eri tavara- ja kemikaalitoimittajaa. Nyt määrä on karsittu noin kymmeneen. Tämä tarkoittaa 96 % vähennystä toimittajien määrässä. Karsimisen myötä myös käytössämme olevien eri kemikaalituotenimikkeiden määrä on laskenut 85 %.

Täsmälliset hankinnat takaavat, että hyllyissämme ei ole päällekkäisiä tuotteita, kierto on tehokasta ja tavara eivät pääse vanhenemaan. Tämä näkyy myös siisteinä varastohyllyinä, joka säästää työntekijöiden aikaa.

Ostamme vain vastuullisilta toimittajilta

Meille on tärkeää, että kaikki käyttämämme alihankkijat ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen ja ympäristöhaittojen minimointiin myös omassa toiminnassaan.

Tämä näkyy myös kemikaalitoimittajiemme valinnassa. Ostamme kaikki tuotteet ympäristösertifioiduilta yrityksiltä, jotka ovat alansa edelläkävijöitä ympäristöasioissa.

Olemme myös tarkkoja, että käyttämämme kemikaalit ovat turvallisia käyttää ja kierrättää. Esimerkiksi vesiliukoisten maalien osalta olemme keskittäneet ostot tuotteisiin, joissa on mahdollisimman pieni ympäristökuorma. Myös autojen pesussa käytämme vain ympäristöystävällisiä aineita.