Kiwa Inspecta on myöntänyt Autoklinikalle ISO 9001:2015 laatujärjestelmän ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmän sertifikaatit.

Sertifikaatit ovat osoitus Autoklinikan korkeasta sitoutumisesta laadun, asiakaspalvelun ja ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen.

Mikä on ISO 9001 -laatujärjestelmä? 

ISO 9001 -laatujärjestelmä on maailman tunnetuin ja käytetyin johtamisjärjestelmästandardi. Se on osoitus yrityksen sitoutumisesta korkeaan laatuun ja asiakaspalveluun sekä niiden jatkuvaan kehittämiseen. Sertifikaatin mukainen toiminta auditoidaan vuosittain riippumattomien asiantuntijoiden toimesta.

Mikä on ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä?

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä on ympäristöasioiden hallintaa ohjaava kansainvälinen standardi, joka vie yritystä kohti kestävää kehitystä ja auttaa minimoimaan toiminnan ympäristövaikutuksia. Se on myös merkki sidosryhmille vastuullisesta toiminnasta; monet lupa-asiat ja viranomaisyhteistyö edellyttävät toimijoilta ISO 14001 -sertifikaattia.

Miten ISO 9001 -sertifiointi konkretisoituu Autoklinikan arjessa?

Ensiluokkainen korjaustyön laatu ja asiakaspalvelu ovat Autoklinikan tekemisen perusta. Tästä viestii myös korkea asiakastyytyväisyytemme; Autoklinikan asiakkailta saamien arvosanojen keskiarvo oli vuonna 2022 9,42 ja NPS-luku, joka kertoo asiakkaiden herkkyydestä suositella palveluamme muille, oli 88,33.

Meille on ensisijaisen tärkeää, että jokainen Autoklinikalla korjattu auto palaa liikenteeseen laadukkaasti korjattuna ja yhtä turvallisena kuin se oli ennen vahinkoa. Panostamme vahvasti henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen muun muassa Vasaratti-akatemiamme puitteissa.

Henkilöstömme turvallisuudesta emme tingi. Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi arvioimme säännöllisesti työympäristön mahdollisia vaara- ja riskitekijöitä sekä kiinnitämme huomiota työn fyysisiin ja psykososiaalisiin kuormitustekijöihin.

Miten ISO 14001 -sertifiointi konkretisoituu Autoklinikan arjessa?

Teemme aktiivisesti työtä ympäristöhaittojen minimoimiseksi kaikessa toiminnassamme. Tämä tarkoittaa, että tarpeettomia osia ei vaihdeta, turhaa työtä ei tehdä ja kaikki korjataan mikä korjattavissa on. Lajittelemme ja kierrätämme myös kaikki toiminnastamme syntyvät jätteet tarkasti ja huolellisesti.

Olemme tunnistaneet neljä kestävän kehityksen kannalta tärkeää osa-aluetta toiminnassamme, joiden ympäristövaikutusten vähentämiseen kiinnitämme erityistä huomiota. Nämä ovat: varaosien käyttö, energian kulutus, jätteiden käsittely ja kemikaalien käyttö. Lue lisää Autoklinikan vastuullisista valinnoista täältä.

Ota yhteyttä kerromme mielellämme lisää.