Hyvä hallintotapamme pohjautuu arvoihimme

Toimimme luonnollisesti aina lain ja asetusten mukaan. Vastuullinen hallinto tarkoittaa meillä ennen kaikkea arvojemme mukaista toimintaa. Ihmiset, laatu, rehellisyys ja kunnioitus näkyvät meillä yhdenvertaisena rekrytointina ja taloudellisten tietojen oikea-aikaisena ja tarkkana raportointina.

Antti Lehto, talousjohtaja, Autoklinikka

Yritysvastuun painopisteet

Yritysvastuumme konkretisoituu ennen kaikkea hienona kasvuna. Se luo hyvinvointia koko yhteiskunnalle, synnyttää lisää työpaikkoja ja tarjoaa mahdollisuuksia myös sidosryhmillemme. Luonnollisesti sen pohjana on hyvä hallintotapa.

Meille on tärkeää, että toimimme yhteiskunnan normien mukaan. Kaikenlaisiin väärinkäytöksiin reagoimme välittömästi. Edellytämme myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintaa ja sitoutumista ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin.

Yhteiskunnallinen vastuumme näkyy vastuunkantona

Kasvumme lisää työtä ja hyvinvointia

Toimimalla vastuullisesti luomme hyvät edellytykset kasvulle. Viime vuonna rekrytoimme 183 uutta autoklinikkalaista ja lähes 70% solmimistamme työsuhteista oli vakituisia.

Vuodesta 2011 liikevaihtomme on kasvanut keskimäärin  26,4 % per vuosi. Hieno kasvumme näkyy myös korjaamoverkostomme kasvuna. Viime vuonna avasimme uuden modernin korjaamon Tuusulaan ja Lohjalle sekä laajensimme ja uudistimme korjaamoverkostoamme nykyisillä paikkakunnilla.

Vahva kasvumme tuo hyvinvointia koko yhteiskunnalle, lisää verotuloja, luo työtä sekä tarjoaa mahdollisuuksia myös alihankkijoillemme.

Turvaamme avoimen ilmapiiriin

Haluamme, että Autoklinikka on työpaikka, jossa jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus tuoda turvallisesti esiin havaitsemiaan väärinkäytöksiä. Meille on tärkeää, että olemme reilu ja oikeudenmukainen työnantaja ja kannamme kokonaisvaltaisen vastuun toiminnastamme.

Vakavampien rikkomusten kuten ihmisoikeus-, ympäristö- tai talousrikkeiden raportointia varten meillä on käytössä EU-asetusten mukainen erillinen Whistleblowing-ilmoituskanava. Sen välityksellä voi jokainen työntekijämme tuoda esiin anonyymisti havaitsemiaan väärinkäytöksiä.

Edellytämme vastuullisuutta myös kumppaneiltamme

Tavoitteenamme on minimoida ympäristöä kuormittavat ratkaisut läpi koko arvoketjumme. Edellytämme myös alihankkijoiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista vastuulliseen toimintaan sekä ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin.

”Vastuullinen ja läpinäkyvä hankintaketju on tärkeä osa Autoklinikan yritysvastuuta

Teemme tiiviistä yhteistyötä toimittaja- ja alihankkijaverkostomme kanssa parantaaksemme koko hankintaketjumme vastuullisuutta. Tällä on iso merkitys myös sidosryhmillemme. Edellytämme, että myös kumppanimme huomioivat ympäristöasiat toiminnassaan.

Markus Helkamäki, hankintavastaava, Autoklinikka

Ota yhteyttä kerromme mielellämme lisää.