Blogi 03.12.2022

Auton pelti- ja lasivaurioiden korjauksessa voidaan ympäristökuormaa vähentää korjaamalla vahingoittuneet osat niiden vaihtamisen sijaan tai hyödyntämällä kierrätettyjä osia. Nämä ovat usein myös kustannuksiltaan edullisimmat korjausvaihtoehdot. Kierrätettyjen osien käytössä on kuitenkin vielä hyödyntämätöntä potentiaalia. Kutsunkin alan toimijat kanssamme nostamaan kierrätysosien käytön uudelle tasolle.

Pyrimme Autoklinikalla toimimaan alan suunnannäyttäjinä vastuullisessa vahinkokorjaustoiminnassa ja ketjullemme onkin myönnetty esimerkiksi ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän ja ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän sertifikaatit. Mutta miten vastuullinen toiminta konkretisoituu Autoklinikka-korjaamojen arjessa?

Ympäristövastuun ytimessä korjaus ja kierrätys

Usein helpoin tapa korjata vahingoittunut auto on rikkoutuneen osan vaihtaminen uuteen. Ikävä kyllä se on myös ympäristöä kuormittavin ja asiakkaalle monesti kallein tapa, minkä vuoksi Autoklinikalla korjataan aina kaikki, mikä laadukkaasti ja turvallisesti korjattavissa on. Muovia voidaan hitsata ja lasia korjata. Pienet peltikolhut taas ovat oikaistavissa.

Lisäksi pyrimme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään purettuja osia eli kierrätysosia. Uuden osan aiheuttama hiilijalanjälki on 252 kg CO2e, kun taas kierrätysosan käytön ja osan korjauksen hiilijalanjälkilukemat ovat 61 ja 44 kg CO2e. Ero on merkittävä, ja tästä syystä täysin uuden osan käytön tulisi olla aina viimeinen vaihtoehto.

 

Myös ympäristötietoiset Suomalaiset toivovat kierrätysosien käyttöä

Kierrätysosilla voi olla iso vaikutus vahinkokorjauksen ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin, ja myös kuluttajat toivovat niiden hyödyntämistä. Vuoden 2021 toukokuussa teettämässämme kyselytutkimuksessa 80 prosenttia vastanneista halusi oman autovaurionsa korjauksessa käytettävän kierrätysosia mahdollisuuksien mukaan.*

Sinua voisi kiinnostaa myös: Korkea korjausaste vähentää päästöjä ja jätettä

Kutsumme alan toimijat kanssamme ympäristötalkoisiin 

Suomessa kierrätysosien saatavuus ja hyödyntäminen eivät kuitenkaan ole vielä kovin pitkällä. Eniten kierrätysosia saadaan vakuutusyhtiöille lunastukseen menneistä autoista, mutta niistä saatavien purkuosien koko hyödyntämispotentiaalia ei ole vielä täysin saavutettu.

Ratkaisu tähän voisi olla keskittäminen, jolloin osa lunastukseen menevistä autoista ohjattaisiin suoraan esimerkiksi Autoklinikalle purettavaksi. Näin kierrätysosat saataisiin heti käyttöön. Haluaisinkin kutsua autovakuuttajat ja muut alan toimijat kanssamme kierrätystalkoisiin. Yhdessä voisimme varmasti hioa lunastusautoista saatavien osien hyödyntämistä Suomessa ja tehdä näin vahinkokorjauksesta entistä vastuullisempaa.

Lue lisää Autoklinikan vastuullisuudesta verkkosivuiltamme. Kiteytimme myös uusimpaan videoomme, miten ympäristövastuu konkretisoituu toiminnassamme.

*Kyselyn toteutti SynoInt verkkopaneelina toukokuussa 2021. Mukana oli 1010 suomalaista 18–80-vuotiasta vastaajaa. Otos oli väestöä demografisesti edustava.

Ympäristöystävällisen vauriokorjauksen puolesta,

Antti Huhtala

Toimitusjohtaja

Antti Huhtala on Autoklinikan toimitusjohtaja. Hänellä on 25 vuoden monipuolinen kokemus vahinkovakuutusalalta. Ennen Autoklinikalle siirtymistään Antti toimi Fennian varatoimitusjohtajana.