Vastuullisuus- ja ympäristöpolitiikka

Vastuullisuuspolitiikka

Autoklinikan kattava palveluverkosto tarjoaa korkealaatuisia autovahinkojen korjaus- ja käsittelypalveluita vakuutusyhtiö-, yritys- ja kuluttaja-asiakkaille ympäri Suomen.

Pyrimme minimoimaan ympäristöä kuormittavat ratkaisut kaikessa toiminnassamme sekä edistämään kestävää kehitystä lisäämällä ympäristötietoisuutta läpi koko arvoketjun.

Pyrimme siihen, että Autoklinikka on turvallinen, tasa-arvoinen ja monipuolinen työpaikka, jonka työntekijät ovat motivoituneita ja sitoutuneita. YK: n maailmanlaajuisten tavoitteiden perusteella vaadimme toimittajiamme noudattamaan määriteltyjä menettelyohjeita (Code of Conduct) ja ottamaan ne huomion hankinnoissaan ja tuotannossaan osana Autoklinikan toimitusketjua.

Autoklinikan vastuullisuuspolitiikka on jalkautettu koko organisaatioon. Jokaisen esimiehen tehtävänä on varmistaa, että kaikki työntekijät ovat tietoisia vastuullisuuspolitiikasta ja sen vaikutuksista omaan työhön. Ostoista vastaavat työntekijät ovat vastuussa Autoklinikan alihankkijoiden arvioinnista. Lopullinen vastuu vastuullisuuspolitiikasta ja siihen sisältyvistä toimintatavoista on toimitusjohtajalla.

Ympäristöpolitiikka

Työskentelemme Autoklinikalla aktiivisesti ympäristöhaittojen tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Noudatamme minimissään lain asettamia vaatimuksia, ja tavoitteenamme on aina saavuttaa haittojen vähentämiselle asettamamme tavoitteet. Osa ympäristöpolitiikastamme koskettaa erityisesti suurimpia pisteitämme. Muutoin noudatamme samoja rutiineja kaikissa korjaamoissamme.

Olemme tunnistaneet neljä ympäristön kannalta tärkeää osa-aluetta toiminnassamme:

  • Varaosien käyttö
  • Energiankulutus
  • Kemikaalien käyttö
  • Jätehuolto

Edellä mainittujen alueiden kehittämiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi Autoklinikalla on erillinen vastuullisuusohjelma, joka arvioidaan vuosittain.