Ympäristö- ja vastuullisuuspolitiikka

Vastuullisuuspolitiikka

Autoklinikka tarjoaa vakuutusyhtiö-, yritys- ja kuluttaja-asiakkaille korkealaatuista autovahinkojen korjaus- ja käsittelypalveluja ympäri Suomen.

Tavoitteenamme on minimoida ympäristöä kuormittavat ratkaisut kaikessa toiminnassamme sekä edistää kestävää kehitystä lisäämällä ympäristötietoisuutta läpi koko arvoketjun.

Haluamme, että Autoklinikka on turvallinen ja tasa-arvoinen työpaikka kaikille ja työntekijämme ovat motivoituneita ja sitoutuneita työhönsä. Edellytämme, että alihankkijamme noudattavat YK:n määrittelemiä globaaleja tavoitteita ja menettelyohjeita (Code of Conduct) ja ottavat ne huomion hankinnoissaan sekä tuotannossaan osana Autoklinikan toimitusketjua.

Autoklinikan vastuullisuuspolitiikka on jalkautettu koko organisaatioon. Jokaisen esimiehen tehtävänä on varmistaa, että kaikki työntekijät ovat tietoisia vastuullisuuspolitiikasta ja sen vaikutuksista omaan työhönsä. Ostoista vastaavat työntekijät ovat vastuussa Autoklinikan alihankkijoiden arvioinnista. Lopullinen vastuu vastuullisuuspolitiikasta ja siihen sisältyvistä toimintatavoista on toimitusjohtajalla.

Ympäristöpolitiikka

Teemme aktiivisesti työtä ympäristöhaittojen tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Noudatamme aina minimissään lain asettamia vaatimuksia, ja tavoitteenamme on saavuttaa aina haittojen vähentämiselle asettamamme rajat. Osa Autoklinikan ympäristöpolitiikasta koskettaa erityisesti suurimpia pisteitämme, mutta pääsääntöisesti noudatamme samoja rutiineja kaikissa korjaamoissamme.

Olemme tunnistaneet neljä ympäristön kannalta tärkeää osa-aluetta toiminnassamme:

  • Varaosien käyttö
  • Energiankulutus
  • Kemikaalien käyttö
  • Jätehuolto

Edellä mainittujen alueiden kehittämiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi Autoklinikalla on erillinen vastuullisuusohjelma, joka arvioidaan vuosittain.