Tiedotteet 18.07.2019

Autoklinikan kyselyn mukaan pienet autovauriot syntyvät todennäköisemmin pysäköintitilanteissa toisen auton ovista. 30 prosenttia ajaa tällä hetkellä lommoisella autolla, vaikka pienen painauman voisi korjata nopeasti ja suhteellisen edullisesti ilman maalaamista PDR-menetelmällä.

Autoklinikan kyselystä käy ilmi, että yleisimmät syyt lommojen alkuperään ovat toisen auton ovi (44 %), katuvalo ja tolppa (7 %) ja puun oksa (4 %).

– Pienen lommon aiheuttama haitta ei ole vain esteettinen, vaan se alentaa myös auton arvoa. Painauma kannattaa aina käydä arvioituttamassa, sillä monesti se voidaan hoitaa pois päiväjärjestyksestä nopeasti oikaisemalla ilman maalausta niin sanotulla PDR-menetelmällä, Autoklinikan PDR-ammattilainen Vesa Mattila kertoo ja jatkaa:

– Kyselyssämme eivät nousseet esiin raekuurot, joiden vaikutus kuitenkin saattaa alueellisesti näkyä hyvinkin vahvasti korjaamoillamme. Kesäisen raekuuron jälkeen meillä saattaa olla korjauksessa kymmeniä autoja, Mattila sanoo.

Mattila muistaa itse matkanneensa muun muassa Lapuan Autoklinikalle korjaamaan autoja, jotka vaurioituivat viime vuonna kovassa raekuurossa elokuussa

– Lapualla satoi halkaisijaltaan kolmisenttisiä rakeita, ja tämän kokoiset rakeet aiheuttavat jo huomattavaa vahinkoa autolle. Pelkästään auton katossa voi tällaisen raekuuron jäljiltä olla jopa 400 oiottavaa kolhua, Mattila muistelee.

Vain harva suomalainen tuntee PDR-menetelmän

PDR-menetelmä sopii erinomaisesti yksittäisen kolhun nopeaan oikaisuun. Sitä voidaan kuitenkin hyödyntää myös raekuuron tiuhaan pommittamaan peltiin. Kolhuja työstetään tällöin vaurion taustapuolelta erikoisvalmisteisilla PDR-työkaluilla, jotka valitaan vaurion sijainnin mukaan. Näin metallipinta saadaan oikaistua maalipintaa vaurioittamatta.

– PDR on kyselymme mukaan edelleen valtaosalle tuntematon korjausmenetelmä, sillä vain 8 % tunsi sen ennestään. Lommon yllättäessä sitä kannattaa kuitenkin tiedustella, sillä se on verrattain edullinen korjausmenetelmä: korjauskustannukset ovat noin kolmanneksen perinteisten peltitöiden kustannuksista, Mattila sanoo.

Yhden lommon oikaisee Autoklinikalla perinteisesti alle tunnissa ja kustannukset alkavat tällöin noin 150 eurosta. Raekuuron vahingoittaman auton korjaamiseen menee keskimäärin kaksi työpäivää, riippuen autosta sekä vahinkojen sijainnista ja laajuudesta. Perinteiset peltityöt sen sijaan vievät monesti lähes viikon.

– PDR-menetelmä miellyttää myös ympäristötietoista autoilijaa, sillä maalaamista tai osien vaihtamista ei tarvita, Mattila toteaa ja antaa vielä kesävinkin:

– Omasta vakuutusyhtiöstä kannattaa tarkistaa, onko oma auto vakuutettu luonnonilmiöiden, kuten raekuurojen osalta.

Kyselytutkimuksen toteutti autoiluun ja liikkumiseen erikoistunut markkinatutkimustoimisto Value Clinic Oy. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1 064 mannersuomalaista, ja otos kerättiin tammi- ja helmikuun aikana internetpohjaisella kyselylomakkeella, johon vastaajat kutsuttiin sähköpostitse.

Lisätietoja:

Vesa Mattila, Autoklinikka-yhtiöt Oy
Puh: 040 5064 851 
s-posti: vesa.mattila@autoklinikka.fi

www.autoklinikka.fi