Uutiset 31.10.2022

Kiwa Inspecta on myöntänyt Autoklinikalle 21.10.2022 ISO 9001:2015 laatujärjestelmän ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmän sertifikaatit. Sertifikaatit ovat osoitus Autoklinikan korkeasta sitoutumisesta laadun, asiakaspalvelun ja ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen.

ISO 9001 -laatujärjestelmä on maailman tunnetuin ja käytetyin johtamisjärjestelmästandardi. Se on osoitus yrityksen sitoutumisesta korkeaan laatuun ja asiakaspalveluun sekä niiden jatkuvaan kehittämiseen.

Ympäristöasioiden hallintaa ohjaava ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä on kansainvälinen standardi, joka vie yritystä kohti kestävää kehitystä ja auttaa minimoimaan toiminnan ympäristövaikutuksia.

ISO 9001 sertifikaatti tekee näkyväksi Autoklinikan sitoutumisen korkeaan laatuun

– Ensiluokkainen korjaustyön laatu ja asiakaspalvelu ovat aina olleet Autoklinikan tekemisen perusta. ISO 9001 laatujärjestelmän sertifikaatin ansiosta tekemämme työ tulee entistä näkyvämmäksi myös sidosryhmillemme. Lisäksi sertifiointi ja siihen pohjautuva jatkuva auditointi, auttaa meitä kehittämään toimintaamme edelleen, toteaa Autoklinikan järjestelmäkehityksestä vastaava työnjohtaja Valtteri Savolainen.

Autoklinikan panostus laatuun konkretisoituu ennen kaikkea korkeana asiakastyytyväisyytenä. Autoklinikan asiakkailta saamien arvosanojen keskiarvo oli vuonna 2021 9,49 ja NPS-luku, joka kertoo asiakkaiden herkkyydestä suositella Autoklinikan palvelua muille, oli 89,03.

– Meille on ensisijaisen tärkeää, että jokainen Autoklinikalla korjattu auto palaa liikenteeseen laadukkaasti korjattuna ja yhtä turvallisena kuin se oli ennen vahinkoa. Panostamme vahvasti henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen muun muassa Vasaratti-akatemiamme puitteissa. Tietysti myös henkilöstömme työturvallisuus on asia, josta emme tingi. Arvioimme säännöllisesti työympäristön mahdollisia riskitekijöitä ja kiinnitämme huomiota työn kuormittavuuteen, Valtteri Savolainen lisää.

Autoklinikka on ensimmäinen suomalainen vauriokorjaamoketju jolle on myönnetty ISO 14001 ympäristöjärjestelmän sertifikaatti

Autoklinikka haluaa olla alan suunnannäyttäjä myös ympäristöasioissa ja on ensimmäinen vauriokorjausalan valtakunnallinen ketju, jolle on myönnetty ISO 14001 ympäristöjärjestelmän sertifikaatti.

– Teemme aktiivisesti työtä ympäristöhaittojen minimoimiseksi kaikessa toiminnassamme ja pyrimme mahdollisimman vihreään korjausprosessiin. Kestävän kehityksen kannalta olemme tunnistaneet neljä tärkeää osa-aluetta toiminnassamme, joiden ympäristövaikutusten vähentämiseen kiinnitämme erityistä huomiota. Nämä ovat; varaosien käyttö, energian kulutus, jätteiden käsittely ja kemikaalien käyttö. ISO 14001 sertifikaatti auttaa meitä johtamaan toimintaamme kohti näiden tavoitteidemme saavuttamista entistä paremmin, Savolainen kertoo.

Lisätietoa Autoklinikan ISO 9001:2015 laatujärjestelmän ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmän sertifikaateista antaa:

Valtteri Savolainen
valtteri.savolainen@autoklinikka.fi
+358 40 559 0027