Tiedotteet 15.08.2018

Koulujen alkamisen myötä myös liikenne koulujen läheisyydessä vilkastuu, kun vanhemmat kyyditsevät lapsiaan opinahjoihin. Etenkin kiireessä saattaa hyvien liikennekäytäntöjen ja ohjeiden noudattaminen kuitenkin unohtua. Kolarikorjaukseen erikoistunut Autoklinikka kehottaakin kertaamaan ajonopeuteen, pysähtymiseen ja peruuttamiseen liittyvät säännöt ja käytännöt, jotta turhilta vahingoilta vältytään.

Uuden lukuvuoden alkaminen täyttää koulujen lähikadut koulutietä taivaltavista oppilaista sekä vanhemmista, jotka kyyditsevät lapsiaan kouluun. Lasten vieminen autolla kouluun vilkastuttaa alueen liikennettä, mikä puolestaan lisää vahinkojen mahdollisuutta. Autoilevan vanhemman onkin hyvä tiedostaa millaisia vaaratilanteita koulujen läheisyydessä voi sattua sekä noudattaa erityistä varovaisuutta näillä alueilla ajettaessa.

Yksi merkittävimmistä riskitekijöistä on kiire ja siitä mahdollisesti seuraava ylinopeus. Töihin matkalla olevat vanhemmat saattavat kyyditä lapsiaan kouluun tiukan aikataulun puitteissa, eivätkä aina huomaa noudattaa nopeusrajoituksia tai liikennesääntöjä. Aamuisin olisikin hyvä varata riittävästi aikaa ajomatkaan, jottei kiire vie huomiota pois muun liikenteen tarkkailusta.

— Erityisesti suojateitä ja risteyksiä lähestyttäessä on syytä hidastaa, jotta auton saa pysäytettyä tarpeen vaatiessa nopeastikin. Autoilijan on aina myös muistettava pysähtyä, kun koululainen on suojatiellä tai astumassa sille, muistuttaa Autoklinikan Vesa Mattila.

Koulujen edustat voivat myös ruuhkautua, kun vanhemmat pysähtyvät tuomaan tai noutamaan lapsiaan. Usein koulujen ympäristöön on merkattu autoille tietyt jättö- ja noutopaikat, joita noudattamalla liikenne sujuu jouhevammin.

Lasta ei pidä jättää pois kyydistä sellaisessa paikassa, jossa muu liikenne häiriytyy tai jossa siitä voi koitua vaaraa. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi risteyksien läheisyys ja huonosti valaistut alueet. Lisäksi koulun pihalla tulisi välttää peruuttamista, sillä auton takana olevaa pientä lasta ei autoilija välttämättä pysty havaitsemaan.

Mattila seuraa kouluikäisten lastensa vanhempana liikennöintiä koulujen lähistöllä. Läheltä piti -tilanteita sattuu aika-ajoin, eikä aina valitettavasti selvitä säikähdyksellä. Mattilalle on tullut työssään vastaan tapauksia, joissa lapsi on esimerkiksi törmännyt pyörällä auton etulokasuojaan, kun auto on joutunut äkkijarruttamaan. Mattila peräänkuuluttaakin malttia ja valppautta autolla liikkuville etenkin näin alkusyksystä.

— Koulujen läheisyydessä kannattaa nopeudet pitää alhaisina, jotta yllättäviin tilanteisiin ehtii reagoida ajoissa. Jokaisen vanhemman tulisi myös muistaa käyttää handsfree-laitetta, mikäli esimerkiksi työpuhelu yllättää koululaista kyyditessä. Liikennesääntöjä noudattamalla pidetään huolta siitä, että koulujen lähistöt pysyvät turvallisina. Samalla näytetään hyvää esimerkkiä liikennekäyttäytymisestä myös takapenkille.

Lisätietoja:

Vesa Mattila, Autoklinikka-yhtiöt Oy
Puh: +358 40 506 4851, email: vesa.mattila@autoklinikka.fi