Tiedotteet 21.10.2019

Suurin osa suomalaisista vakuuttaa tietävänsä, miten hirvikolarin onnettomuuspaikalla tulisi toimia. Samalla vain joka toinen luottaa omiin ensiaputaitoihinsa, kertoo kolarikorjaamo Autoklinikan kyselytutkimus.

Hirvikolarin riski on suuri tähän aikaan vuodesta. Suurin osa hirvikolareista sattuu hämärän tai pimeän aikaan, ja kookkaaseen eläimeen törmääminen voi saada aikaan erittäin pahaa jälkeä. Kuljettajan kannattaakin olla valppaana ajaessaan, mutta on myös tärkeää tietää, miten toimia onnettomuuden sattuessa.

Toiminta hirvikolaripaikalla hallussa, mutta ensiavussa epävarmuutta

Liikenneturva* listaa tärkeimmät toimet hirvikolarin sattuessa:

  • Varoita muuta liikennettä ja vie varoituskolmio paikalleen
  • Soita hätänumeroon 112 ja hälytä apua, mikäli onnettomuudessa on loukkaantuneita
  • Ilmoita aina tapahtuneesta poliisille

Suurin osa suomalaisista sanoo tuntevansa nämä toimintaohjeet. Autoklinikan tuoreessa tutkimuksessa jopa 86 prosenttia vastanneista vakuuttaa, että tietää miten toimia, jos joutuu hirvikolariin. Ikäluokittain tarkasteltaessa epävarmimpia ovat alle 35-vuotiaat, joista 78 prosenttia kertoo tuntevansa toimintaohjeet. Eniten tietoa aiheesta taas löytyy 55-65-vuotiailta, joiden joukossa osuus nousee 90 prosenttiin.

Ensiavusta puhuttaessa suomalaiset autoilijat eivät kuitenkaan luota itseensä yhtä vahvasti. Hieman yli puolet eli 57 prosenttia myöntää, ettei luottaisi omiin ensiaputaitoihinsa ajo-onnettomuuspaikalla, oli kyse sitten hirvikolarista tai muusta vahingosta.

Kolarikorjaamo Autoklinikan arjessa hirvikolarit, sekä pääkaupunkiseudulla peurakolarit, näkyvät eritoten syksyisin.

– Hirvikolarien autovahingot vaihtelevat eläimen mukaan lähteneistä sivupeileistä ja vaurioituneista ajovaloista todella mittaviin vaurioihin. Suurimmillaan korjaustyöt voivat vaatia kymmeniä työtunteja, Janne Mouhu Autoklinikalta valaisee.

Avainasiana riskien vähentäminen

Taito toimia onnettomuuspaikalla oikein on tärkeää, mutta luonnollisesti parasta olisi silti väistää onnettomuudet täysin. Hirvet ovat liikenteessä arvaamattomia, joten eritoten tietyillä alueilla riskejä ei voida täysin poistaa, mutta valppaalla ajolla ne voidaan minimoida.

– Ennen kaikkea liikkeellä tulisi aina olla hyväkuntoisella autolla, jonka valot ovat kunnossa ja oikein suunnatut sekä tuulilasi puhdas. Lisäksi ajonopeudet on pidettävä maltillisina, tilanteeseen sopien. Vaikealla säällä tai pimeällä tilannenopeuden voi rohkeasti pudottaa alle nopeusrajoituksen, eritoten hirvivaroitusalueilla, Mouhu muistuttaa.

*Lähde: www.liikenneturva.fi/hirvet

Kyselytutkimuksen toteutti autoiluun ja liikkumiseen erikoistunut markkinatutkimustoimisto Value Clinic Oy. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1 028 mannersuomalaista, jotka käyttävät autoa vähintään satunnaisesti. Otos kerättiin elokuun aikana internetpohjaisella kyselylomakkeella, johon vastaajat kutsuttiin sähköpostitse.

Lisätietoja:
Janne Mouhu
Autoklinikka-yhtiöt Oy
puh. +358 40 5544411
s-posti: janne.mouhu@autoklinikka.fi