Tiedotteet 25.05.2021

Hyötyosina tunnettuja käytettyjä varaosia hyödynnetään autokorjaamoissa mahdollisuuksien mukaan toiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Vahinkokorjaamo Autoklinikan tuoreen tutkimuksen mukaan useimmat suomalaiset ovat tietoisia tästä. Neljä viidestä suomalaisesta jopa aktiivisesti toivoo hyötyosia käytettävän oman ajoneuvonsa vaurioiden korjaamisessa.

Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeä osa liiketoimintaa myös vahinkokorjausalalla. Korjaustöiden ympäristövaikukseen on mahdollista vaikuttaa positiivisesti monin eri tavoin, joihin lukeutuvat esimerkiksi korkea korjausaste ja niin sanottujen hyötyosien eli käytettyjen varaosien käyttö. Autoklinikka selvitti uudessa kyselytutkimuksessaan, miten hyvin suomalaiset ovat perillä hyötyosien käytöstä korjauksissa.

 Suomalaiset kannattavat käytettyjä varaosia

 Kyselyn perusteella hyötyosat ovat suomalaisille erittäin tuttuja ja niiden käyttöön suhtaudutaan myönteisesti. 79 prosenttia vastanneista kertoo tietävänsä, että hyötyosina tunnettuja kierrätettyjä varaosia voidaan hyödyntää autojen korjauksessa. Vastaava osuus, 80 prosenttia, vakuuttaa myös, että haluaisi oman autovaurionsa korjauksessa käytettävän hyötyosia mahdollisuuksien mukaan.

Vastaajat, jotka eivät toivo hyötyosia käytettävän omassa autossaan, nostavat suurimmaksi syyksi pelon hyötyosien turvallisuudesta (81 prosenttia). Toiseksi suurin syy on tutkimuksen perusteella se, ettei vastaaja tunne hyötyosien käytön hyötyjä (26 prosenttia). Kolmanneksi suurin, mutta aiempien rinnalla pienen osuuden keräävä syy on, ettei vastaaja välitä ympäristöystävällisyydestä (6 prosenttia).

”Korjaamme sen, mikä korjattavissa on”

Autoklinikan ympäristövastuuohjelmassa eräs pääpainopiste on nimenomaan varaosien käyttö.

– Varaosista syntyy paljon jätettä ja myös niiden valmistaminen kuormittaa luontoa. Tästä syystä emme Autoklinikalla halua vaihtaa osia turhaan, vaikka se helpointa usein olisikin. Sen sijaan korjaamme vaurioituneen osan aina, kun se vain on turvallisesti mahdollista. Lisäksi hyödynnämme korjauksissa hyötyosia. Varaosien käyttö onkin meillä jopa 26 prosenttia* alan keskiarvoa vähäisempää, Autoklinikan laadunvalvonnasta ja koulutuksesta vastaava Tapio Ikävalko kertoo.

Ympäristöystävällisyyden lisäksi vaurioituneen osan korjaaminen ja hyötyosien käyttäminen ovat myös suoraan asiakkaan etu. Kun täysin uusia varaosia ei tarvita, korjaus on halvempaa.

– Korkeaa korjausastetta ja hyötyosien aktiivista hyödyntämistä ei kuitenkaan koskaan tavoitella säästösyistä, vaan suurimpana syynä on vastuullisuus. Auton turvallisuudesta tai korjauslaadusta ei Autoklinikalla koskaan tingitä. Onkin mukava nähdä, että suomalaiset tuntevat hyötyosat ja luottavat, että niitä käytetään alalla ammattimaisesti ja turvallisesti ympäristöhaittojen vähentämiseksi, Ikävalko jatkaa.

*Perustuu vakuutusyhtiöiden tilastoihin.

Lisätietoja:

Tapio Ikävalko
Autoklinikan laadunvalvonta ja koulutus
Autoklinikka-yhtiöt Oy
Puh: 0400 610 305
tapio.ikavalko@autoklinikka.fi

www.autoklinikka.fi