Tiedotteet 21.04.2022

Vahinkokorjaamo Autoklinikan tuore kyselytutkimus paljastaa, että monet suomalaiset eivät ole tietoisia ympäristön kannalta edullisista ajotavoista. Lisäksi moni nämä taloudelliset ajotavat tuntevakaan ei hyödynnä niitä arjessaan.

Auto on monelle arjessa elintärkeä kulkuväline, mutta samalla se aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja. Autoilun vaikutuksia on kuitenkin mahdollista vähentää tiedostavilla ajotavoilla ja muilla liikenneteoilla. Autoklinikan huhtikuussa teettämässä kyselyssä selvitettiin, miten hyvin suomalaiset tuntevat ja hyödyntävät ympäristöystävällisiä ajotapoja.

Tyhjäkäynnin välttäminen ja moottorijarrutukset tutuimpia

Kyselyvastausten perusteella autoilijat tuntevat ympäristöhaittoja vähentävistä ajotavoista parhaiten auton tyhjäkäynnin välttämisen. Sen ilmoittaa entuudestaan tutuksi 65 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi tunnetuimmat ympäristökuormaa vähentävät ajotavat ovat ennakointi ja moottorijarruttaminen esimerkiksi risteyksiin tai liikennevaloihin aina, kun mahdollista (61 prosenttia), sekä moottorin esilämmitys talvella jo muutamassa plusasteessa (59 prosenttia).

Vähiten tiedostettu ympäristöystävällinen ajotapa on auton painolastin minimoiminen esimerkiksi tyhjentämällä tavaratilaa tai puhdistamalla lumet myös auton katolta. Näiden toimien positiiviset vaikutukset tunnistaa vain vajaa 46 prosenttia vastaajista.

Tieto ei aina jalostu toiminnaksi

Kun autoilijoilta kysytään, mitä aiemmin mainituista ajotavoista he konkreettisesti hyödyntävät arjessaan, kaikkien vastausvaihtoehtojen prosenttiosuudet putoavat selkeästi – eli tieto ei minkään tavan kohdalla jalostu täysin toiminnaksi. Yleisin ympäristöystävällisyyttä lisäävä tapa on kyselyn perusteella ennakointi ja moottorijarruttaminen liikenteessä, jota hyödyntää säännöllisesti noin 55 prosenttia vastaajista.

Vähiten suomalaiset hyödyntävät painolastin minimointia ajoon lähdettäessä (32 prosenttia). Lisäksi 2,5 prosenttia vastaajista myöntää, että ei hyödynnä mitään yllä mainituista tavoista.

Tarkemmat vastausprosentit ympäristöystävällisten ajotapojen ja muiden liikennetekojen hyödyntämisestä säännöllisesti arjessa:

  • Moottorin esilämmitys talvella, jo muutamassa plusasteessa – 48,2 %
  • Tyhjäkäynnin välttäminen – 51,5 %
  • Tarpeettomien ohitusten välttäminen liikenteessä – 44,6 %
  • Ennakointi ja moottorijarruttaminen liikennevaloissa aina, kun mahdollista – 54,7 %
  • Auton painolastin minimoiminen (esimerkiksi tavaratilan tyhjennys, lumien puhdistus katolta tai suksiboksin poistaminen arkiajossa) – 32,2 %
  • Rengaspaineiden pitäminen automallin ja ulkolämpötilan suositusten mukaisena – 37,6 %
  • Ei mitään – 2,5 %
  • En aja – 18,4 %

– Vastausprosentit eivät ole hälyttäviä, mutta tietysti toivoisimme yhä useampien autoilijoiden huomioivan entistä paremmin myös ympäristöasiat ajotavoissaan. Sen lisäksi, että järkevä ajotyyli säästä luontoa, se vähentää myös auton omistajan kuluja sekä parantaa liikenneturvallisuutta. Esimerkiksi väärillä rengaspaineilla tai katolle kertyneen lumikasan kanssa ajaminen voi olla äkkitilanteessa aidosti vaarallista, Pentti Oksanen Autoklinikalta toteaa.

Hyvien ajotapojen lisäksi autoilun ympäristöhaittoja on mahdollista vähentää auton kestävällä korjauksella liikennevahingon sattuessa. Esimerkiksi Autoklinikan kestävän kehityksen tavoitteisiin lukeutuu kaiken korjattavissa olevan korjaaminen, mikäli se on turvallisesti ja laadukkaasti mahdollista.

– Jätettä syntyy toki korjaamotoiminnassa väistämättä, joten korkean korjausasteen ohella panostamme tuntuvasti uusiutuvan energian ostamiseen sekä jätteiden käsittelyyn. Hyötykäyttöasteemme on 99 % eli lähes kaikki korjaamoillamme syntyvä jäte uusio- tai hyötykäytetään, Oksanen kertoo.

Kyselyn toteutti Syno International Omnibus-tutkimuksena 7.–11. huhtikuuta. Kyselyyn vastasi verkossa 1 003 yli 18-vuotiasta suomalaista. Otos on väestöä demografisesti edustava.

Lisätietoja:

Pentti Oksanen
Autoklinikka-yhtiöt Oy
+358 40 033 9920
poksa@autoklinikka.fi

www.autoklinikka.fi