Blogi 20.04.2022

Ajotavoilla ja harkituilla palveluvalinnoilla on mahdollista vähentää autoilun aiheuttamia ympäristöhaittoja. Kyselytutkimuksemme kuitenkin paljastaa, että monet suomalaiset eivät ole tietoisia ympäristön kannalta edullisista ajotavoista. Lisäksi moni myöntää, että vaikka tiedostaa ympäristön kannalta hyödylliset ajotavat, ei tieto johda toimintaan omassa arjessa.

Auto on monelle meistä elintärkeä kulkuväline, mutta samalla se kuormittaa luontoa. Autoilun ympäristövaikutuksia on kuitenkin mahdollista vähentää kiinnittämällä huomiota omaan ajotyyliin ja liikennetekoihin. Autoklinikka halusi selvittää teettämässään kyselyssä, miten hyvin suomalaiset tuntevat ja hyödyntävät ympäristöystävällisiä ajotapoja.

Tyhjäkäynnin välttäminen ja moottorijarrutukset tutuimpia

Kyselyssä listattiin seuraavat ympäristöhaittoja vähentävät ajotavat:

  • Moottorin esilämmitys talvella, jo muutamassa plusasteessa
  • Tyhjäkäynnin välttäminen
  • Tarpeettomien ohitusten välttäminen liikenteessä
  • Ennakointi ja moottorijarruttaminen liikennevaloissa aina, kun mahdollista
  • Auton painolastin minimoiminen (esimerkiksi tavaratilan tyhjennys, lumien puhdistus katolta tai suksiboksin poistaminen arkiajossa)
  • Rengaspaineiden pitäminen automallin ja ulkolämpötilan suositusten mukaisena

Vastausten perusteella moni autoilija tuntee näistä parhaiten auton tyhjäkäynnin välttämisen. Sen ilmoittaa entuudestaan tutuksi 65 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi tunnetuimmat ympäristökuormaa vähentävät ajotyylit ovat ennakointi ja moottorijarruttaminen esimerkiksi risteyksiin tai liikennevaloihin tultaessa, kuin se mahdollista (61 prosenttia), sekä moottorin esilämmitys talvella jo muutamassa plusasteessa (59 prosenttia).

Vähiten tiedostettu ympäristöystävällinen ajotapa on auton painolastin minimoiminen esimerkiksi tyhjentämällä tavaratilaa tai puhdistamalla lumet auton katolta. Näiden toimien positiiviset vaikutukset tunnistaa vain vajaa 46 prosenttia vastaajista.

Tieto ei aina jalostu toiminnaksi

Kun autoilijoilta kysytään, mitä aiemmin mainituista ajotavoista he konkreettisesti hyödyntävät arjessaan, kaikkien vastausvaihtoehtojen prosenttiosuudet putoavat selkeästi – eli tieto ei jalostu täysin toiminnaksi. Yleisin ympäristöystävällisyyttä lisäävä tapa on kyselyn perusteella ennakointi ja moottorijarruttaminen liikenteessä, jota hyödyntää säännöllisesti noin 55 prosenttia vastaajista.

Vähiten suomalaiset hyödyntävät painolastin minimointia ajoon lähdettäessä (32 prosenttia) ja 2,5 prosenttia vastaajista myöntää, että ei hyödynnä mitään yllä mainituista tavoista.

Vastausprosentit eivät ole hälyttäviä, mutta tietysti olisi hienoa jos yhä useampi autoilija huomioisi entistä paremmin myös ympäristöasiat ajotavoissaan. Sen lisäksi, että järkevä ajotyyli säästä luontoa, se vähentää myös auton omistajan kuluja sekä parantaa liikenneturvallisuutta. Esimerkiksi väärillä rengaspaineilla tai katolle kertyneen lumikasan kanssa ajaminen voi olla äkkitilanteessa aidosti vaarallista.

Myös palveluvalinnoilla on väliä

Hyvien ajotapojen lisäksi autoilun ympäristöhaittoja on mahdollista vähentää auton kestävällä korjauksella liikennevahingon sattuessa. Esimerkiksi Autoklinikan kestävän kehityksen tavoitteisiin lukeutuu kaiken korjattavissa olevan korjaaminen, mikäli se on turvallisesti ja laadukkaasti mahdollista. Lisäksi painotamme toiminnassamme sosiaalista vastuuta esimerkiksi työhyvinvoinnin ja tasa-arvon muodossa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös: Suomalaiset kannattavat käytettyjä varaosia – Autoklinikka

Jätettä syntyy toki korjaamotoiminnassa väistämättä, joten korkean korjausasteen ohella panostamme tuntuvasti uusiutuvan energian ostamiseen sekä jätteiden käsittelyyn. Hyötykäyttöasteemme on 99 % eli lähes kaikki korjaamoillamme syntyvä jäte uusio- tai hyötykäytetään.

Ota siis rohkeasti yhteyttä Autoklinikkaan, jos autollesi on sattunut vahinko liikenteessä. Sopivimman palvelun pariin pääset kätevästi verkkosivuiltamme tai soittamalla palvelunumeroomme 020 773 7437.

Kyselyn toteutti Syno International Omnibus-tutkimuksena 7.–11. huhtikuuta. Kyselyyn vastasi verkossa 1 003 yli 18-vuotiasta suomalaista. Otos on väestöä demografisesti edustava.

Vastuullisen autoilun puolesta,

Pentti Oksanen

Myynti ja sidosryhmäsuhteet

Pentillä on pitkä kokemus autoalasta etenkin yritysautoilun saralta. Hän vastaa Autoklinikalla palveluiden myynnistä yritys- ja vakuutusyhtiöasiakkaille.