Blogi 16.05.2019

Lämpimät säät ja kuivat tiet tekevät autoilusta monin tavoin mukavampaa. Sen myötä tien päällä on entistä kirjavampi joukko kulkijoita. Asian kääntöpuolena on, että myös liikenneonnettomuuksien määrät lisääntyvät kesäisin. Yksi syy tähän on arviointikyvyn puute, ja moni meistä suomalaisista myöntääkin menettävänsä malttinsa liikenteessä.

Kevät on taittumassa kesäksi, ja jotkut vetävät jo lomakenkiä jalkaansa. Kesällä moni meistä lähtee lomareissuun omalla autollaan, ja festarit sekä muut tapahtumat saavat ihmismassat samaan aikaan tien päälle. Lisäksi ratin taakse palaa moni sellainen ajokortillinen, joka on välttänyt ajamista talven aikana.

Kuivat tiet lisäävät turvallisuudentunnetta ja rohkaisevat usein nostamaan nopeuksia. Vilkastuneen liikenteen ja riskialttiimman ajotavan seurauksena tieliikenneonnettomuuksien määrä kasvaa kesäkuukausina, ja Liikenneturvan* mukaan tieliikenteessä nuorten henkilövahingoista kolmasosa sattuukin kesä–elokuun aikana.

Tunteenpurkaukset yleisiä liikenteessä

Kiperiä tilanteita liikenteessä aiheuttaa myös tienpäällä tapahtuvat tunnekuohut. Autoklinikan alkuvuodesta teettämän kyselytutkimuksen** mukaan joka toinen suomalainen kertoo kokeneensa muiden autoilijoiden vihanpurkauksia liikenteessä. Yksi pinnan kiristymiseen vaikuttava tekijä näyttää olevan paikkakunnan koko: siinä, missä yli 10 000 asukkaan paikkakunnilla toisen autoilijan tulistumista on todistanut miltei puolet, pikkukunnissa heitä on alle kolmasosa.

Kun autoilijoilta kysytään heidän omasta liikennekäyttäytymisestään, vain 16 prosenttia sanoo, ettei koskaan menetä malttiaan liikenteessä. 45 prosenttia puolestaan kertoo nielevänsä kiukkunsa. Vastausten perusteella yleisin tapa osoittaa tunteensa on äänimerkin ja toiseksi yleisin käsimerkkien käyttäminen. Onneksi emme kuitenkaan ole kiilaajakansaa: vain joka sadas autoilija tunnustaa kostavansa ohittamalla tai kiilaamalla. Vielä parempi olisi, jos heitä ei olisi ensimmäistäkään.

Kannattaa myös pitää mielessä, että kaikenlainen ylimääräinen elehtiminen, kuten torven soittaminen, aiheuttaa usein sekä oman että muiden liikkujien huomion herpaantumisen. Tällöin riski virheliikkeille ja vahingoille kasvaa.

Riittävästi aikaa matkantekoon

Tunnekuohujen syy löytyy useimmiten kiireestä: kun aikataulu on tiukalla, varaa vitkasteluun ei ole – eikä sitä hyväksytä etenkään muilta tienkäyttäjiltä. Tällöin oma etu kiilaa helposti kaiken muun edelle, eikä kukaan tunnu ymmärtävän, kuinka kiire juuri minulla on. Kiireessä ohitukset lisääntyvät, muiden tienkäyttäjien huomioiminen kärsii ja liikennevaloissa iskee värisokeus. Sekunteja ja minuutteja yritetään voittaa sieltä, missä harkintaa ja rauhallisuutta tarvittaisiin eniten.

Raskaalla kaasujalalla saa harottua menetetyt minuutit takaisin vain harvoin. Ainoa tehokas keino turvallisuuden ja maltin säilyttämiseen on varata liikkumiseen riittävästi aikaa. Rauhallinen mieli ratin takana tuo turvaa sekä itsellemme että muille liikkujille.

*Lähde: https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tilastot/tilastokatsaukset/tilastokatsaus_nuoret.pdf

**Kyselytutkimuksen toteutti autoiluun ja liikkumiseen erikoistunut markkinatutkimustoimisto Value Clinic Oy. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1064 mannersuomalaista, ja otos kerättiin tammi- ja helmikuun aikana internetpohjaisella kyselylomakkeella, johon vastaajat kutsuttiin sähköpostitse.

Rauhallista kesäliikenteessä liikkumista toivottaen,

Markus Helkamäki

Korjaamotoiminnot

Markuksella on usean vuoden kokemus vauriokorjaamisesta niin kolarikorjaamon kuin vakuutusyhtiönkin puolella.