Tiedotteet 07.03.2019

Maan johtavan kolarikorjaamon Autoklinikan tuore kyselytutkimus osoittaa, että suomalaisten luotto korjattuun autoon ei riipu korjausammattilaisen sukupuolesta. Tulokset ovat vastaavia kaikissa ikäluokissa ja kaikilla asuinalueilla.

Tänään vietetään jälleen kansainvälistä naistenpäivää. Autoklinikka halusi selvittää, kuinka pitkälle Suomessa on tultu tasa-arvotyössä, ja kysyi suomalaisilta heidän luottamuksestaan autokorjaamojen ammattilaisiin.

91 prosenttia kyselyyn vastanneista autoilijoista vakuuttaa, että luottaa naishenkilön korjaamaan autoon yhtä paljon kuin mieshenkilön. Valtaosalle suomalaisista korjausammattilaisen sukupuolella ei siis ole väliä. Ainoastaan yhdeksän prosenttia vastaajista kertoo luottavansa enemmän mieskorjaajan työnjälkeen. Miesten keskuudessa vastaava prosenttiosuus on kymmenen ja naisten keskuudessa seitsemän, eli tulokset eivät ratkaisevasti riipu vastaajan omasta sukupuolesta.

Samoin ikäluokittain tarkasteltaessa tulokset ovat varsin tasaiset ja keskiarvo toteutuu myös useimmilla asuinalueilla. Pääkaupunkiseutu on kuitenkin selkeä poikkeama keskiarvosta, sillä siellä jopa 95 prosenttia vastanneista vakuuttaa luottavansa yhtä paljon nais- ja mieshenkilöiden korjausjälkeen.

– Autojen kolarikorjausta, eli autopeltisepän ja automaalarin töitä, on perinteisesti totuttu pitämään miesten ammattina. Sukupuolen sijaan henkilöstövalintojen tulisi kuitenkin ratketa ammattitaidon ja asenteen perusteella, Pentti Oksanen Autoklinikalta toteaa, ja jatkaa:

– Onkin mukava nähdä viimeisimmän tutkimuksemme tuloksien vahvistavan sen, että myös asiakkaat luottavat korjaajan ammattitaitoon sukupuoleen katsomatta. Autoklinikalla olemme aina suhtautuneet avoimesti ja ennakkoluulottomasti rekrytointeihin, ja palveluksessamme on myös useita naisia. Henkilöstötyytyväisyystutkimuksemme perusteella olemme myös onnistuneet tarjoamaan mutkattoman ja välittömän työympäristön koko henkilöstöllemme.

Kyselytutkimuksen toteutti autoiluun ja liikkumiseen erikoistunut markkinatutkimustoimisto Value Clinic Oy. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1064 mannersuomalaista, ja otos kerättiin tammi- ja helmikuun aikana internetpohjaisella kyselylomakkeella, johon vastaajat kutsuttiin sähköpostitse.


Lisätietoja:

Pentti Oksanen, Autoklinikka-yhtiöt Oy
Puh: +358 400 339 920
email: poksa@autoklinikka.fi