Tiedotteet 28.08.2018

Suojatiet voivat olla myös vaaranpaikkoja lapsille liikenteessä, sillä niihin liittyvät liikennesäännöt eivät ole aina selkeitä autoilijoille. Moni saattaa esimerkiksi viittoa lapsia ylittämään suojatien monikaistaisella tiellä, vaikka se on liikennesääntöjen vastaista.

Lasten turvallisuus suojateillä puhuttaa varsinkin näin syksyllä, kun liikenne koulujen läheisyydessä vilkastuu ja lapset taittavat koulutiensä ilman aikuisen valvontaa. Toisinaan tarkkaamattomuus aiheuttaa suojateillä vaaratilanteita, mutta vahinkojen syynä voi olla myös autoilijoiden suojatiesääntöjen puutteellinen tuntemus. Eräs yleisimmistä pulmista on, saako suojatien eteen pysähtynyt autoilija viittoa kädellä lasta ylittämään suojatien.

Suomen johtava kolarikorjaamo Autoklinikka teetti kesällä kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin kuinka autoilijat toimivat nähdessään lapsen lähtemässä ylittämään suojatietä. 88 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo näyttämällä lapselle viittomalla, että tien voi ylittää pysähdyttyään suojatien eteen useampikaistaisella tiellä. Tällaisessa tilanteessa lasta ei kuitenkaan saisi viittoa ylittämään tietä.

– Suojatien eteen on tieliikennelain mukaan useampikaistaisella tiellä pysähdyttävä, jos sen eteen on pysähtynyt viereisellä kaistalla oleva auto. Käytännössä sääntöä ei valitettavasti aina noudateta. Suojatielle pysähtynyt autoilija ei voi laskea sen varaan, että viereiseltä kaistalta tuleva auto ymmärtää myös pysähtyä. Lapsi voi joutua vaaralliseen tilanteeseen, jos pysähtynyt autoilija viittoo lapsen ylittämään tien, mutta viereisellä kaistalla ajava auto ei pysähdykään, Miika Leppänen Autoklinikalta kertoo.

Liika kohteliaisuus voi aiheuttaa vaaratilanteen

Autoklinikan Leppänen huomauttaa, että syynä tien viittomiseen on usein huomaavaisuus lapsia kohtaan.

— Tien viittominen suojatiellä olevalle lapselle on melko luonnollinen reaktio, ja autoilija voi toimia näin asiaa sen kummemmin ajattelematta. Lapsi taas luottaa aikuisen ohjeistukseen eikä välttämättä osaa kiinnittää huomiota siihen, mitä toisella kaistalla tapahtuu. Aikuisen tulisikin olla tietoinen tällaisessa tilanteessa piilevästä riskistä ja pidättäytyä viittomasta lapselle tietä.

Autoilijan on hyvä hidastaa vauhtia ja terästää tarkkaavaisuutta aina suojatietä lähestyttäessä, jotta auton saa tarvittaessa pysäytettyä nopeasti. Erityistä varovaisuutta on hyvä noudattaa varsinkin koulujen läheisyydessä, jossa liikkuu paljon lapsia.

— Varsinkin pienten lasten vanhemmilla lasten liikenneturvallisuus on jatkuvasti mielessä ja suojateihin liittyviin sääntöihin tulee kiinnitettyä erityistä huomiota. Liikenneturvallisuuteen voi kuitenkin jokainen vaikuttaa pitämällä mielessä vastuullisen ajon kulmakivet: nopeusrajoitusten noudattaminen, ympäristöön ja ajoon keskittyminen sekä handsfreen käyttö, Miika summaa.

Kyselytutkimuksen toteutti autoiluun ja liikkumiseen erikoistunut markkinatutkimustoimisto Value Clinic Oy. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1169 mannersuomalaista, ja otos kerättiin kesä- ja heinäkuun aikana internetpohjaisella kyselylomakkeella, johon vastaajat kutsuttiin sähköpostitse.

Lisätietoja

Miika Leppänen, Autoklinikka-yhtiöt Oy
Puh: +358 40 087 0581, email: miika.leppanen@autoklinikka.fi